Information Center for Israeli Art English

קובי רבר, צייר, נולד במושב היוגב 1951. עד 1974 חבר קיבוץ עין גב.

לימודים

1975-1978 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

1986-1987 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים,BFA
1978-83 המכללה לאמנות חזותית בבאר שבע
1993 המכללה לאמנות חזותית , בבאר שבע