Information Center for Israeli Art English

רביבה רגב

רביבה רגב, פסלת, נולדה בישראל. 1993–1994 פרוייקט עבודה ביפן. 1995 השתתפה בסימפוזיון בינלאומי לנייר בקיוטו, יפן. מתגוררת בהרצליה. משנת 1984 אוצרת תערוכות אמנות ישראלית.

לימודים

המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
עיצוב, לונדון

הוראה

1977 מכללת בית ברל
מכללת תלפיות, תל אביב