Information Center for Israeli Art English

רעיה רדליך

רעיה רדליך, ישראלית, 2002-1946.

רעיה רדליך נולדה בחיפה בשנת 1946. בנעוריה הופיע בתאטרון הילדים "שחרית". לאחר שרותה הצבאי החלה ללמוד קדרות בבצלאל. לאחר לימודיה נסעה ללימודי עיצוב תעשייתי בלונדון, אנגליה. בין מוריה היה האמן אדוארדו פאלוצי. לאחר שובה, שימשה כמעצבת בבית החרושת "לפיד" (1971) ובבית החרושלת "Industria Ceramica" בסן ג'יובאני, איטליה (1977-1976). במחצית השנייה של שנות ה-80 של המאה ה-20 שהתה בארצות הברית, שם השלימה תואר שני באמנות. בשנות ה-90 השלימה תואר שלישי. נושא מחקרה היה "ברירת החיקוי באמנות על פי קאנט ואדורנו".

במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20, לצד יצירה בתחום העיצוב התעשייתי, יצרה רדליך כמה ציורי קיר בטכניקה קרמית. בשנות ה-80 של המאה ה-20 החלה ליצור עבודות בעלות אופי פיסולי, העושות שימוש בטכניקות מגוונות. ביצירותיה הופיע מוטיב של כד שבור ושל קיטוע, כמטאפורה לביטויים רגשיים וטראומטיים.

לימודים

1969-1965 המחלקה לקדרות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1971-1969 לימודי תעודה בעיצוב תעשייתי, קרמיקה וזכוכית, הקולג' המלכותי לאמנות, לונדון, אנגליה
1987-1985 תואר שני, מכון פראט, ניו יורק, ארצות הברית (בהצטיינות)
1999 תואר שלישי, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הוראה

1975-1971 עיצוב תעשייתי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1985-1979 החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1985 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1990-1988 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1990-1988 החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1995 פיסול, האקדמיה המרכזית לאמנות ועיצוב, ביג'ינג, סין

פרסים

1968 ציון לשבח, תחרות עיצוב, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1971-1969, מלגת לימודים, משרד המסחר והתעשייה
1971-1969, מלגה, קרן סאקר לסטודנטים לאמנות מישראל, לונדון, אנגליה
1976 מענק, קרן ירושלים
1977 מלגת נסיעה, ממשלת איטליה, איטליה
1979 מענק, קרן ירושלים
1982 מענק, קרן ירושלים
1987-1986, מלגת השתלמות בארה"ב, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1987-1986, מלגת לימודים, אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה, ניו-יורק, ארצות-הברית
1987-1986, מלגת לימודים, אגודת ידידי האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ניו-יורק, ארצות-הברית
1987 מלגת שהייה, פרסונס, בית הספר החדש לעיצוב, ניו-יורק, ארצות-הברית
1988 ציון לשבח, תחרות קרמיקה בינלאומית, טוקיו, יפן
1992 מלגת שהייה, המרכז האירופי לקרמיקה (EKES), דנבוס, הולנד
1994 פרס זוסמן לאמנים העוסקים בנושא השואה, יד ושם, ירושלים
1994 מלגת שהייה, אוניברסיטת צפון-קרוליינה, אשוויל, צפון-קרוליינה, ארצות-הברית
1994 מלגת שהייה, אינטרצ'אינג, קונשטט, צ'כיה
1995 פרס צילינדר הזהב, אמנות לעם
1999 מלגת שהייה, המחלקה לקרמיקה, אוניברסיטת אוהיו, אתנס, ארצות-הברית