Information Center for Israeli Art English

ידיד רובין

ידיד רובין, ישראלי, 2012-1938.

ידיד רובין נולד בגבעת חיים בשנת 1938. בעקבות הפילוג בקיבוץ הצטרפה משפחתו לקיבוץ גבעת חיים איחוד. בסוף שנות ה-50 נסע עם משפחתו לאוסטריה, שם למד מספר חודשים באקדמיה לאמנות בוינה. לאחר שובו לישראל התגייב לצה"ל ושירת כצנחן. בשנת 1967, בעקבות קבלת מלגה, נסע ללימודים בלונדון, אנגליה. בין השנים 1983-1981 התגורר ביפו, ולאחר מכן שב להתגורר בקיבוץ.

יצירותיו המוקדמות, מן התקופה שלאחר שובו לונדון, הושפעו מסגנון ה"הארד אדג" המופשט והגיאומטרי. בשנות ה-70 של המאה ה-20 התנסה בסגנונות שונים. בין היתר עסק בפיסול ובאמנות מושגית. בשנות ה-80 הפך ציור הנוף לנושא המרכזי בציוריו. עבודותיו אופינו בצבעוניות עזה, במשיכות מכחול אקספרסיביות ונטייה לסגנון גרפי של הדימויים.

לימודים

1958-1957 אקדמיה לאמנות, וינה
1966-1962 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1968-1967 הקולג' המלכותי לאמנות, לונדון, אנגליה