Information Center for Israeli Art English

רחל רובין, ציירת, נולדה גליציה, פולין 1912. עם תום המלחמה היגרה לגרמניה. עלתה לישראל 1934.

לימודים

אצל צבי מאירוביץ, חיפה
1960 השתלמה בברלין - ביה''ס הגבוה לאמנות, אצל הפרופסור יאניש