Information Center for Israeli Art English

ברוך רובינס, צייר. נולד בניו יורק 1916. עלה לישראל 1979. שימש כרב בקהילה במרילנד. החל לצייר לאחר עליתו לישראל.

לימודים

כלכלה
לימודים בישיבה