Information Center for Israeli Art English

אשר רודניצקי, צייר. נולד בירושלים ב-1939. חבר בקבוצת ''משושה''.

לימודים

1969 בחוג לציור של האוניברסיטה העברית, ירושלים
1977-1974 השתלם אצל ארנסט פוקס, וינה, ובאקדמית הקייץ רייכנאו, אוסטריה

הוראה

עוסק בהוראת ציור ורישום