Information Center for Israeli Art English

מאיר רוזין

מאיר רוזין, יליד האימפריה הרוסית, 1917-1876.

מאיר רוזין נולד בויטבסק, האימפריה הרוסית (כיום בלארוס), בשנת 1876. בשנת 1891 עלה לארץ-ישראל עם משפחתו שהתיישבה בירושלים. שם, עסק בעיצוב וציור שלטים וכן יצר מזכרות בטכניקות שונות. בין היתר יצר תוויות בדפוס ליתוגרפיה עבור 'כרמל מזרחי' וכן תיאורי אתרי קודש, פרסם את החוברת "דוגמאות רקמה" (דפוס מונזון), יצר קופסאות מעוטרות מעץ וכן דגמים מגבס ועוד. בתחילה מוקמה חנותו מול מגדל דוד. מאוחר יותר העביר אותה לרובע הארמני. בשנת 1898 יצר רוזין, על פי תכנון מהנדס, שער כניסה לירושלים לכבוד ביקורו של קיסר גרמניה. בשנת 1915 נמנה על מיסדי הארגון של אמנים ובעלי מלאכות בירושלים.

לימודים

1907 כיתת הגבס, בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים