Information Center for Israeli Art

טל רוזן אליעזר, ישראלי, נולד ב-1986.

לימודים

2012-2008 תואר ראשון, המחלקה לצילום, האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים
2016-2014 תואר שני, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו
2015 ,תוכנית לחילופי סטודנטים, המחלקה ללימודי תרבות אירופה, האוניברסיטה הקתולית של לוון, לוון, בלגיה

פרסים

2013-2012, מלגת הצטיינות ע"ש שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2013 מלגת שהות, SERDE Thematic, איזפוטה, לטביה
2014 מענק, עמותת רוח חדשה, ירושלים
2015 מלגה לחילופי סטודנטים, האיחוד האירופי
2015 מלגת שהייה, Institute of Investigate Living, ג'שוע טרי, קליפורניה, ארצות הברית
2017 מלגת קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע"ש יהושע רבינוביץ
2018 מלגת קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע"ש יהושע רבינוביץ