Information Center for Israeli Art English

חנה רוזן, ישראלית, נולדה בצרפת. בשנת 1966, לאחר למודי אריגה בבצלאל, פתחה רוזן סדנה לאריגת שטיחים. בשנת 1972 הצטרף לסדנה בעלה, האמן שלמה רוזן.

לימודים

1959 בוגרת, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

1960-1959 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1960-1959 המכון לאמנות, סמינר אורנים, קריית טבעון