Information Center for Israeli Art English

שרית רוזן, גרה ועובדת בתל-אביב

לימודים

1980-90 קונסרבטוריון רמת גן
1995 ב"ס קלישר לאמנות, תל-אביב
1996-2000 בצלאל אקדמיה לאמנות, ירושלים, B.F.A.
1999 תוכנית חילופי סטודנטים מטעם "בצלאל" לב"ס אמנות חזותית, ניו-יורק
2003-05 "כרם" לימודי הוראת אמנות
2006-07 לימודי תואר שני (בינתחומי אמנות) באוניברסיטת תל-אביב, M.F.A.
2007-09 לימודי תואר שני באמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות, ירושלים

פרסים

2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2000 פרס לבוגר מצטיין, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2001 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2004 מלגת אמן-מורה, משרד החינוך והתרבות
2006 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2007 פרס הקרן לווידיאו-ארט וקולנוע ניסיוני , המרכז לאמנות עכשווית, תל-אביב, ישראל
2009 פרס עידוד היצירה, תוכנית התואר השני, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים, ישראל

פסלים במרחב הציבורי

2002 פארק עצמאות, תל-אביב