Information Center for Israeli Art English

רותם רוזנבוים, ישראלי, נולד ב-1980.

לימודים

2008-2004 היסטוריה וחינוך בלתי פורמלי, מכללת בית ברל
2010-2008 ציור, אצל אלעד קופלר, תל אביב-יפו
2014-2011 בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל