Information Center for Israeli Art English

הדס רוזנברג ניר

הדס רוזנברג-ניר, ישראלית, נולדה ב-1961.

הדס רוזנברג ניר נולדה באשקלון בשנת 1961. במחצית הראשונה של שנות ה-80 של המאה ה-20 למדה קדרות ופיסול קרמי בבצלאל. בשנת 2006 היתה הראשונה לזכות ב"פרס אנדריאה ברונפמן" ("פרס אנדי").

יצירותיה של רוזנברג ניר עושות שימוש ביקורתי בדימויים מן התרבות הפוסט מודרנית ומבקשות לבחון את הדימוי האמנותי ואת ההקשרים החברתיים-פמיניסטיים שלו. ברבים מפסליה עושה רוזנברג ניר עירוב בין טכניקות אמנותיות שונות ובהן טכניקות יציקה המתכתבות עם עיצוב קרמי תעשייתי, לצד שימוש ברדי-מייד.

לימודים

1985-1981 המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1986-1985 החוג להיסטוריה של האמנות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
1989-1987 קורסים לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
1992 השתלמות אישית, המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1995-1994 קורסים לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו

הוראה

1986-1985 המכון להכשרת מורים לאומניות ולטכנולוגיה כללית
1992-1986 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2000-1986 ויצ"ו צרפת, תל אביב-יפו
1992 ואילך מרצה בכירה, בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2015-2004 החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2015-2010 ראש תחום קרמיקה, בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2015 ואילך בסיס, בית הספר לתרבות ואמנות, הרצליה

פרסים

1984 פרס מטעם האיגוד למחקר קרמי עבור עבודה יוצאת דופן, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
1985-1984, פרס בלומנטל לעיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1985-1984, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1985 פרס ראשון עבור עיצוב תעשייתי קרמי מקורי, מטעם המפעלים לפיד נעמן
1985 פרס סמואל עבור הישגים בלימודי עיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2000 פרס שני, קרן אליכס דה רוטשילד, ירושלים
2003 פרס לעיצוב, משרד החינוך התרבות והספורט
2006 פרס אנדריאה ברונפמן לאומנויות עכשוויות
2007 מרצה מצטיין, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2016 פרס ליוצרים בתחומי העיצוב, משרד התרבות והספורט