Information Center for Israeli Art English

חיה רוזנברג, ציירת. נולדה בישראל.

לימודים

למדה אמנות בהדרכת מורים שונים

הוראה

עוסקת בהוראת אמנות