Information Center for Israeli Art English

משה רוזנטליס

תצלום: CC BY-SA 3.0, ויקיפדיה

משה רוזנטליס, ישראלי, יליד ברית המועצות, 2008-1922.

משה רוזנטליס נולד במריאמפולה, האימפריה הרוסית (כיום ליטא). אביו היה סוחר אמיד ובעל קרבה ליהדות. כבר בילדותו החל רוזנטליס לעסוק בציור. בשנת 1941 ברח, בעקבות פלישת צבא גרמניה, מליטא לרוסיה ביחד עם משפחתו. בין השנים 1945-1942 שירת באוגדה הליטאת של הצבא האדום. לאחר המלחמה למד אמנות ובשנת 1950 התקבל לאגודת הציירים של ליטא. באותה עת התפרנס מעבודה גרפית. בשנת 1958 עלה לישראל והתיישב בתל אביב-יפו. חי ופעל בנמל יפו ובקריית האמנים בצפת.

יצירתו המוקדמת של רוזנטליס, מתקופת שהותו בברית המועצות, היתה בסגנון הריאליזם הסוציאליסטי. לאחר עלייתו לישראל יצר ציור דיוקנאות וציורים הקשורים להווי החיים היהודי בגולה. החל משנות ה-60 של המאה ה-20 החלה להופיע ביצירתו מגמת הפשטה, שהושפעה מן האמנות המודרניסטית האירופית.

לימודים

1941-1940 האקדמיה לאמנות, קאונאס, ברית המועצות
1945- 1950 תואר שני, האקדמיה לאמנות פלסטית, וילנה, ברית המועצות

הוראה

1975-1959 בית ספר לאמנות ויצו, תל אביב-יפו
1970-1964 המדרשה למורים, תלפיות, תל אביב-יפו
1973-1970 אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן
1973-1970 הפקולטה לאמנות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
1972 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1983-1974 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1948 פרס ראשון לרישום, האקדמיה לאמנות, וילנא, ברית המועצות
1949 פרס ראשון לרישום, האקדמיה לאמנות, וילנא, ברית המועצות
1950 פרס רכישה, הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הליטאית
1951 פרס לעיצוב כרזה, משרד החינוך, הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הליטאית
1954 פרס על הישגים בתחום האמנות הפלסטית, הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הליטאית
1966 פרס רכישה, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
1973 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1997 פרס ישראל פולק לספרות ואומנות, בית שלום עליכם