Information Center for Israeli Art English

משה רוזנטליס, צייר, נולד במרימפול, ליטא 1922. עלה לישראל 1958.

לימודים

1940- 1941 האקדמיה לאמנות, ליטא
1945- 1950 מוסמך האקדמיה לאמנות פלסטית, וילנה, ליטא

הוראה

ציור, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1948 פרס לרישום, האקדמיה לאמנות, וילנה, פרס ראשון
1949 פרס לרישום, האקדמיה לאמנות, וילנה, פרס ראשון
1950 פרס ממשלתי עבור הישגים באמנות הפלסטית, ליטא
1951 פרס עבור כרזה,ליטא
1954 פרס ממשלתי עבור הישגים באמנות הפלסטית, ליטא
1967 פרס הסתדרות העובדים הכללית
1997 פרס ישראל פולק לספרות ואומנות, בית שלום עליכם