Information Center for Israeli Art English

חיים רוזנטל

חיים רוזנטל, צייר, נולד בבוקרשט, רומניה, 1938. עלה לישראל 1950.היה נספח תרבות של ישראל בארה"ב בשנות 1976-79.

לימודים

1950 בצלאל , ירושלים
1957 מכון אבני, תל אביב
אצל דן הופנר, אבא פניכל

הוראה

1991 דיקן המכללה לציור ואמנות, רמת גן
אוניברסיטת תל-אביב, מרצה בתיאטרון

פרסים

1961 מדלית זהב, ביאנאלה, מרסיי, צרפת