Information Center for Israeli Art English

רבקה רוזנטל, ציירת. נולדה בחיפה, 1949.

לימודים

עם ינקו דמיאן, רחל שביט
מכון לאמנות, רמת גן עם נחום טבת ויוסף גטניו
תולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב
השתלמות אצל משה רוזנטליס
בסדנה של מוטי מזרחי