Information Center for Israeli Art English

משה רוט

Isart: The Israeli Artists Golden Year Book, Tel Aviv: Stier Publications, 1977
קלסר האמן כולל:
9 הזמנות לתערוכות
36 רפרודוקציות
65 מאמרים

משה (מוריס) רוט, ישראלי, נולד בצרפת ב-1933.

משה רוט נולד בננסי, צרפת, בשנת 1933. בתקופת מלחמת העולם השנייה הסתתר איכרים צרפתיים וכן במנזר בעיר טולוז. לאחר מכן נמלט לספרד בעזרת המחתרת הצרפתית. בשנת 1944 עלה לארץ-ישראל במסגרת "עלית הנוער". בשנות ה-50 של המאה ה-20 שירת בצה"ל במסגרת חטיבת גולני. באותה עת החל ללמוד אמנות במסגרות שונות בירושלים. בשנת 1965 נסע לצרפת ללימודי אמנות. לפרנסתו שימש מנהל מרכז קליטה וכן היה חבר בדסק הצרפתי באגף העלייה של הסוכנות היהודית. עיקר יצירתו של רוט היא בתחום הרישום וההדפס. הוא הרבה ליצור תיאורים של השואה. בשנת 1998 ראה אור ספרו האוטוביוגרפי "ילד תרנגול".

לימודים

1949 אמנות, ארגון בני-ברית, ירושלים
אמנות, אצל יעקב פינס, ירושלים
1964-1961 המכון לאמנות פלאסטית, בת-ים
1965 סטודיו פרידלנדר, פריז, צרפת
1966-1965 אקדמיה לאמנות, גרנד שומייה, פריז, צרפת
1971-1970 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת
1982-1981 בית הספר לאמנות פלסטית, טולוז, צרפת

פרסים

1964 ביאניאלה לציירים צעירים ברומא, איטליה, מדלית כסף
1965 מילגה מאת ממשלת צרפת
1970 זכה במילגה לימודים במכסיקו
1991 פרס אני והיינריך זוסמן לאמנים ישראלים אשר נותנים ביטוי ביצירתם למוראות השואה, וינה, אוסטריה
1992 פרס זוסמן לאמנים העוסקים בנושא השואה, יד ושם, ירושלים