Information Center for Israeli Art English

Alina Rom Cohen, Israeli sculptor, born 1973, Russia
br>

לימודים

2010-2002 כתיבה יוצרת עם הסופרת דורית פלג
2007-2006 לימודי אומנות במכללת אורנים
1997 ביה"ס "קלישר", תל אביב
1992 מכינה ל"בצלאל", ירושלים
1992 לימודים אצל הצייר יוסף הירש
1991-1990 מתמטיקה, תגנרוג, רוסיה