Information Center for Israeli Art English

הלל רומן

הלל רומן, ישראלי, נולד בארצות הברית ב-1975.

הלל רומן נולד בלוס אנג'לס, ארצות הברית. יצירתו של רומן עוסקת במערכת הדימויים בתרבות הפופולארית המערבית. ציוריו המוקדמים, המתבססים על תצלומים מסחריים ועל דימויים מרשת האינטרנט, הם מציגים דימויים אנונימיים של נופים או טבע דומם, העשויים בעשייה קפדנית המטשטשת את עקבותיו של האמן.

לימודים

1999 לימודי אומנות במדרשה לאומנות בית ברל, כפר סב
א2004-2001 תואר ראשון בתורת הסיפרות ,אוניברסיטה תל אביב
2007 תואר שני באומנות בגולדסמיטס, אוניברסיטת לונדון, לונדון, אנגליה

הוראה

2006-2004 מכון אבני לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו
2008 - המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל

פרסים

2007 אורח אמן, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
2009 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות