Information Center for Israeli Art English

עמנואל רומנו גליצנשטיין

עמנואל רומנו גליצנשטיין, ישראלי, יליד איטליה, 1984-1897

עמנואל רומנו גליצנשטיין נולד ברומא, איטליה בשנת 1897. אביו היה הפסל חנוך גליצנשטיין, ואילו דודו היה הצייר שמואל הירשנברג. החל לעסוק בציור בילדותו. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה התיישבה המשפחה בפולין. לאחר המלחמה התגורר בשוויץ. בין השנים 1928-1920 התגורר עם משחתו בלונדון, אנגליה. בשנת 1935 היגר לארצות-הברית. בשנת 1954 עלה לישראל והתיישב בצפת. שם, הקים מוזיאון לזכרו של אביו.