Information Center for Israeli Art English

ברוניה רון

ברוניה רון, ציירת. נולדה גרמניה. עלתה לישראל 1938.

לימודים

1958 - 1960 מכון אבני, תל אביב
1963 - 1965 אורנים, טבעון