Information Center for Israeli Art English

עמית רונן, פסלת וציירת, נולדה בקיבוץ לוחמי הגיטאות.

לימודים

1974-75 תיכון ויצ''ו צרפת, תל-אביב
1975-78--מכון לאמנויות, בת ים
1978-82 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA בוגרת

הוראה

1982 -1993 המדרשה לאמנות, רמת השרון
1982-93 ביה'ס ויצ'ו צרפת, תל-אביב

פרסים

1982-1980, פרס בלומנטל, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1982-1980, פרס סאמואל להישג בציור, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים