Information Center for Israeli Art English

עמית רונן, פסלת וציירת, נולדה בקיבוץ לוחמי הגיטאות.

לימודים

תיכון ויצ''ו צרפת
מכון לאמנויות, בת ים
1982 בוגרת בצלאל, ירושלים

הוראה

1982 -1993 המדרשה לאמנות, רמת השרון וביה''ס ויצ'ו צרפת, תל אביב
רכזה את המחלקה לפיסול, במדרשה לאמנות, רמת השרון