Information Center for Israeli Art English

עמנואל רונקין

עמנואל רונקין, ישראלי, 1967-1941.

עמנואל רונקין נולד בשנת 1941 בכפר מסריק, 1941. אביו היה עתונאי ''על המשמר'' ואמו הייתה הציירת בלומה אודס. לאחר שרותו הצבאי עסק בחקלאות בקיבוצו. למד אמנות בסמינר אורנים אצל מרסל ינקו ופנחס אברמוביץ'. בשנת 1967 נלחם במסגרת השריון במלחמת ששת הימים. ב-9 ביוני 1967 נהרג מפגיעת פגז בקרב במוצב קלעה.

יצירתו של עמנואל רונקין מן השנים 1964-1963 הושפעה מן האמנות הצרפתית המודרניסטית. יצירתו מאזור שנת 1967 מאופיינת בצבעוניות בהירה יותר. בין נושאיו העיקריים תיאורי טבע דומם, עירום ודיוקנאות.

לימודים

1959-1957 המכון לאמנות, סמינר אורנים, קריית טבעון