Information Center for Israeli Art

פרץ רושקביץ

פרץ (פריץ) רושקביץ, ישראלי, יליד גרמניה, 1967-1901

פרץ רושקביץ נולד בוירצבורג, גרמניה, בשנת 1901. אמו, יוהאנה לבית לינדמן, נפטרה בעת לידתו. אביו, זיגמונד, היה בעל כל-בו למוצרי טקסטיל, שנישא בשנת 1905 בשנית. בשנות ה-20 של המאה ה-20 למד עיצוב בברלין. לאחר סיום לימודיו חזר לוירצבורג, שם עסק בעיצוב במסגרת החנות המשפחתית. בשנת 1933 עלה רושקוביץ עם רעיתו לארץ-ישראל והתיישב בתל-אביב. אביו עזב את גרמניה באוניית מעפילים בשנת 1940, אולם נפטר בדרכו ממחלת הטיפוס. בשנת 1938 בוקמה ההוצאה לאור "רושקביץ את שטרים", במסגרתה הדפיס חוברות ופרסומים מאויירים שונים. בשנת 1939 ייסד הוצאה עצמאית שעיסוקה המרכזי היה הוצאה לאור של ספרי ילדים ושפעלה מביתו בתל-אביב.

עיקר עיסוקו האמנותי של רושקוביץ היה בתחום האיור. עבודותיו הציגו את היישוב הארצישראלי מתוך גישה ציונית נאיבית. בין ספריו הידועים "א.ב.ג" (1940), "ברכבת ישראל" (1956) "טיול בארץ" ועוד. לצד אלו הרבה ליצור עבודות גרפיות כגון גלויות מאויירות, איורים לפרסומים שונים ואף עבודות פרסום.

לימודים

בית הספר לאמנות שימושית לעיצוב שימושי רייימן (Reimann), ברלין, גרמניה