Information Center for Israeli Art English

נירה רז, פסלת, נולדה בחיפה. יוצרת בחומרים שונים אך בעיקר באבן וברונזה.

לימודים

המחלקה לאמנות, אוניברסיטת חיפה

הוראה

עסקה בחינוך לאמנות במוזיאון חיפה

פרסים

2007 פרס ע"ש הרמן שטרוק לציור ופיסול, עירית חיפה