Information Center for Israeli Art English

גלעד רטמן

גלעד רטמן, ישראלי, נולד ב-1975.

גלעד רטמן נולד בשנת 1975 בחיפה. ביצירות הוידאו שלו מופיע עיסוק מתמשך בדיאלקטיקה שבין פראי, הראשוני והיצרי לתרבותי, העירוני והמסודר.

בעבודותיו, כגון "הסדנה" (2013), נראו דמויות שבוקעות מגלמים בזעקות שבר, חבורה שבטית שחיה בביצות בשולי העיר ובני-אדם שמטביעים את עצמם בבוץ טובעני. כמה מהעבודות מתבססות על מחקר של תופעות קיצוניות, אחרות מתארות דמויות שעוסקות בפעילות לא שגרתית ואזוטרית, והפסקול של רובן אנרכיסטי ופורע סדר. יצירתו הכוללת משקפת במובנים רבים את המציאות של ימינו, על מורכבותה ורב-גוניותה, על הטשטוש שבין המרכז לשוליים, ועל הפראות שמבצבצת מתוך שכבות התרבות והסדר.

לימודים

2001-1997 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2000 חילופי סטודנטים, בית הספר לאמנות חזותית, ניו יורק, ארצות הברית
2009 תואר שני, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, ארצות הברית

פרסים

2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2001 פרס להצטיינות בלימודים, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2003 הקרן לעידוד וידאו-ארט וקולנוע ניסיוני
2005 פרס שמואל גבעון, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2005 מלגה, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, תל-אביב
2006 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2007 פרס ישרכארט ומוזיאון תל אביב לאמנות לאמן צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות
2010 מלגה, קרן ג'רום, ניו-יורק, ארצות הברית
2010 מלגה, ארט מטרס, ניו-יורק, ארצות הברית
2011 מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם קיפר, קרן וולף
2011 הקרן לווידיאו-ארט וקולנוע ניסיוני ישראלי, המרכז לאמנות עכשווית, תל-אביב