Information Center for Israeli Art English

דוד ריב

דוד ריב, ישראלי, נולד ב-1952.

דוד ריב נולד ברחובות בשנת 1952. אביו היה ממייסדי אגף כוח אדם בצה"ל, ובמחצית השנייה של שנות ה-50 של המאה ה-20 שההתה המשפחה בקיימבריג', אנגליה, שם השלים האב דוקטורט. לאחר שובה, התיישבה המשפחה ברמת-השרון. את עיסוקו באמנות החל ריב בנעוריו. בתיכון למד אמנות אצל רפי לביא. בשנות ה-70 של המאה ה-20 שירת בצה"ל בגדוד השריון מס' 74 ונפצע במלחמת יום-הכיפורים. לאחר לימודיו בבצלאל נסע לניו יורק, ארצות הברית. הוא נרשם ללימודים ב"ניו סקול", אולם לא התמיד בלימודים אלו. בשנת 1982 שב לישראל. בשנת 1983 הציג במסגרת תערוכה בביתן הלנה רובינשטיין לאמנות עבודה שהכילה את צבעי דגל אש"ף. קבוצה גדולה של עבודות נוצרו על פי תצלומיו העיתונאיים של מיקי קרצמן. במהלך שנות ה-2000 החל ריב להציג גם יצירות במדיום הצילום.

ציוריו של ריב, משנות ה-80 של המאה ה-20, עושים שימוש בדימויים מן המציאות הפוליטית הישראלית. הוא עושה שימוש בתצלומי עיתונות וטלוויזיה, אותם הוא מעבד לכדי ציור אקריליק צבעונים, המצויירים בצבע אקריליק, תוך שימוש בצבעוניות עזה ובסגנון ציור שטוח. בין עבודותיו הידועות סדרת ציורי ה"קו הירוק" (1986-1985), שני ציורי "Camel Time" משנת 1989 ועוד.

לימודים

1968-72 ב'ס תיכון רמת השרון אמנות עם ראפי לוי
1978-1975 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

1986-1983 הסדנה לאמנות, יבנה
1999-1986 בית הספר לאמנות הציור בתל-אביב ע''ש מרגושילסקי, תל אביב-יפו
1990 אוניברסיטת חיפה, חיפה
2007-2003 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לאמנות

פרסים

1983 פרס ז'אק ויוז'יני אוחנה לאמן צעיר ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1990-91, פרס משרד התרבות לאמנות חזותית
1991 מענק מקרן תרבות אמריקה-ישראל, ליצירתיות באמנויות
1994 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1994 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
1996 פרס קולב, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1998-1997, ברית אמנויות של אמצע-אמריקה אחוות ותושבות בינ-לאומית
2013 פרס ע"ש רות וברוך רפפורט לאמן בכיר, מוזיאון תל אביב, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב