Information Center for Israeli Art English

אורי רייזמן

תצלום: © אריה גינתון

אוֹ‏רי רייזמן, ישראלי, 1991-1924.

אורי רייזמן, נולד בקיבוץ תל יוסף בשנת 1924. בשנת 1928 עברה משפחתו להתגורר בתל אביב ובתחילת שנות השלושים של המאה ה-20 התגוררה המשפחה בפריז, צרפת, כשנתיים. בנעוריו למד ציור בסטודיו של יצחק פרנקל. בשנת 1943 היה רייזמן ממקימי קיבוץ בית הערבה שבצפון ים המלח. עם פינוי הקיבוץ, במלחמת העצמאות, הצטרף רייזמן למקימי קיבוץ כברי.

בתחילת שנות החמישים של המאה ה-20 שהה בפריז, צרפת, שם השתלם באמנות. עם שובו לישראל הקים סטודיו במבנה נטוש בשולי המשק. בשונה מיחיאל שמי, אמן אחר חבר קיבוץ כברי, לא היה מעמדו של רייזמן מבוסס בקיבוץ כאמן ועד אמצע שנות ה-70 ניתנו לו רק יומיים או שלושה בשבוע לציור.
ריזמן צייר בצבעי שמן ותיאר נופים, דיוקנאות ודומם; רבים מציוריו התרכזו סביב כברי: נופים ודיוקנאות של חברי הקיבוץ. הדיוקנאות שלו מאופיינים בצבעוניות חריפה כאשר המוקדמים יותר נשאו אופי אקספרסיבי ובמאוחרים בלט העדר הפנים. נופיו מאופיינים במשטחי צבע בהירים ועזים התחומים בקווים ברורים. ריזמן החל להציג בתערוכות יחיד וקבוצתיות. בין השנים 1972-1971 התגורר בפריז בשנית. בשנת 1974 הוזמן להצטרף לקבוצת "אקלים".
למרות שהציג את עבודתו בתערוכות רבות, ריזמן פעל רוב שנותיו בשולי עולם האמנות הישראלי. בראשית שנות ה-80 של המאה ה-20 החלה עבודתו להחשף בקרב עולם האמנות הישראלי.
בשנת 1987 הפסיק לצייר, לאחר ששוחרר מאשפוז.

לימודים

1939 הסטודיו לציור של יצחק פרנקל, תל-אביב
1953-1951 בית הספר הלאומי לאמנויות יפות, פריז, צרפת
1953-1951 ציור, אצל ז'אן סוברבי, פריז, צרפת

הוראה

בסטודיו שלו בקיבוץ כברי, בנהריה, בחיפה, באוהל שרה

פרסים

1953 פרס ראשון במסגרת לימודיו בפאריס, אקדמיה לאמנויות יפות, פאריס
1988 פרס בנק דיסקונט לישראל לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1989 פרס לציור ולפיסול על-שם נחום גוטמן, הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל