Information Center for Israeli Art English

ברק רייזר. נולד בחיפה, 1973. עובד ולומד בפרנקפורט.

לימודים

1994-98 בוגר המחלקה לאמנות, בצלאל, ירושלים
2000 -2004 האקדמיה לאמנות Staedelschule, פרנקפורט

הוראה

מורה בהתנדבות לאמנות במחנה פליטים בגדה המערבית

פרסים

1998 פרס שטרוק
2000 פרס מונזה פיו
2000-2002, פרס D.A.A.D., ברלין, מענק ללימודים ומחקר בברלין, גרמניה