Information Center for Israeli Art 73
English

שלום רייזר

שלום רייזר, ישראלי (יליד פולין), 2001-1920.

שלום רייזר נולד בפולין בשנת 1920.בשנת 1924 עבר משפחתו לווינה. שם היה פעיל בתנועת הנוער "בלאו וייס". בשנת 1939 קיבל ויזה לארץ ישראל בזכות קבלתו ללימודים ב-"בצלאל החדש", אולם הוריו שנותרו באוסטריה נספו בשואה. עם הגיעו לארץ הוא נשלח לקיבוץ עין גב ושוהה שם בזמן חופשותיו מבית הספר. לאחר סיום לימודיו עבר להתגורר בירושלים בשכונת נחלת-אחים. באותה עת נישא לאישה בשם פניה, אולם נישואים אלו התפרקו בשנת 1945. בין השנים 1948-1956 שהה בפריז, צרפת, הוא למד אומנות בבוזאר, פילוסופיה באוניברסיטת הסורבון, באקדמיה בניס ואף צייר באקדמייה החופשית גרנד שומייה. בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20 החל ללקות בהתקפי סכיזופרניה. בשנת 1956 הלך ברגל מפריז ללכיוון ז'נווה, שוויץ. לאחר שהתאושש בבבית מחסה לחולי נפש חזר, בשנת 1957 לישראל. בתחילה התגורר בקיבוץ יסעור ואחר כך נשלח לבית החולים הפסיכיאטרי כפר שאול בירושלים.

עיקר יצירתו של רייזר היתה בתחום הרישום. עבודותיו, מרביתן בפורמט קטן, נשאו אופי קווי. עבודותיו המוקדמות נשאו אופי ריאליסטי. בעוד עבודותיו המאוחרות יותר נושאות אופי סמבולי ולהן איקונוגרפיה פרטית. רבות מעבודות אלו מאופיינות בשימוש בצבע כחול.

לימודים

1940 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות
1948-49 לימודי השתלמות בליטוגרפיה בפריז ובפירצה