Information Center for Israeli Art English

שושנה רייך, ישראלית, 1973-1939.

את לימודי התיכון עשתה בבית הספר הריאלי בחיפה. למדה עיצוב גרפי ב"בצלאל" ולאחר מכן פילוסופיה ופסיכולוגיה. בשנות ה-60 של המאה ה-20 עסקה ביצירת באטיק. בשנת 1966 נשלחה להציג את יצירותיה ב"שבועות ישראלייים" בארצות-הברית מטעם החברה לתערוכות וירידים. בשנת 1973 התאבדה בעת שהות בארצות-הברית.

לימודים

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1966-1963 פילוסופיה ופסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו