Information Center for Israeli Art

רולף (רודא) ריילינגר, ישראלי, יליד גרמניה, 2003-1919.

רודא ריילינגר נולד בשנת 1919 בשטוטגרט, גרמניה. בנעוריו היה חבר בתנועת הנוער הציונית "ורקלויטה" (werkleute). בשנת 1940 עלה לארץ-ישראל כמעפיל באוניה "הילדה" ונשלח למחנה המעצר עתלית. שם, החל ללמוד אמנות אצל הצייר איזדור אשהיים, אשר היה עצור שם באותה עת לאחר שחרורו הצטרף לקיבוץ שמיר ובשנת 1942 לקיבוץ "הזורע". לצד עבודה בקיבוץ עסק בציור והצטרף לפעילות איגוד אמני הקיבוץ המאוחד. בין השנים 1946-1944 שירת בפלמ"ח. בשנת 1947 התמנה למזכיר ארגון אמני הקיבוץ המאוחד. בשנת 1953 נסע להשתלמות בעיצוב תפאורות בפריז, צרפת. עם שובו לישראל החל לעסוק בעיצוב תפאורה עבור קיבוצים שונים ולאחר מכן גם בתאטראות המקצועיים. על התפאורות שעיצב נמנות התפאורות למחזות "הזמנה לארמון" (תיאטרון הקאמרי, 1962), "עוץ לי גוץ לי" (תיאטרון הקאמרי, 1964), "הקמצן" (תאטרון אורנה פורת, 1970) ועוד. בשנת 1964 נסע לאירופה בשנית, שם השתלם בפיסול מונומנטאלי. בשנות ה-80 של המאה ה-20 שב לעסוק בציור. בין יצירותיו הפסל "האוניה" (1968) המוצב בכיכר דניה בירושלים.

לימודים

1953 השתלמות בעיצוב תפאורות פריז, צרפת
1964 השתלמות בפיסול

הוראה

1971-1948 אמנות, שומריה, משמר העמק
1980-? מרכז אמנות משותף גבעת חביבה

פרסים

1952 מלגה, משרד החינוך והתרבות
1958 פרס הסתדרות העובדים הכללית