Information Center for Israeli Art English

משה רייפר, ישראלי, יליד פולין, 1984-1907.

nמשה רייפר נולד בז'שוב (רישא) שבגליציה, פולין, בשנת 1907. בשנת 1927 עלה לארץ-ישראל. בתחילה התגורר בתל-אביב והתפרנס מעבודה כפועל בניין ומעבודות מזדמנות נוספות. על פי עדויות שונות למד בשנת 1928 כחצי שנה בבצלאל בעזרת מלגה שקיבל בעזרת ח. נ. ביאליק. לאחר מכן הצטרף לקיבוץ אשדות-יעקב. בשנת 1948 הצטרף לקיבוץ יגור. עיקר יצירתו של רייפר היה בתחום מגזרת הנייר, מדיום בו החל לעסוק כבר בנעוריו.

לימודים

1928 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים