Information Center for Israeli Art English

אנה מאי ריכטר, גרמנייה, 1865–1955, פעלה בפלשתינה-א"י.

אנה מאי נולדה בגרמניה בשנת 1865. היא למדה ציור במינכן אצל הצייר גיזיס (N. Geysis). בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה הכירה את הצייר טדאוש ריכטר ונישאה לו. בני הזוג עברו להתגורר בדורנאך, שוויץ, שם היו פעילים בקרב החוג האנתרופוסופי. מאי ריכטר עסקה באותה עת בעיצוב תפאורה להפקות תאטרון שכתב רודולף שטיינר, מנהיג התנועה. בשנת 1920, בעקבות סכסוך בחוג האנתרופוסופי, עזבו בני הזוג את דורנאך ושבו למינכן. בשנת 1924 נסעו בני הזוג לארץ-ישראל והתיישבו בירושלים. מאי ריכטר עסקה בעיקר בציור מיניאטורות מנופי ירושלים. משנת 1939 ועד מותה התגוררה בגפה לאחר שטדאוש נסע לפולין לשם הזמנת עבודה ונפטר שם במהלך מלחמת העולם השנייה.

לימודים

האקדמיה המלכותית לאמנות, מינכן