Information Center for Israeli Art English

ברוך רימון

ברוך רימון, צלם. אוטודידקט בצילום.

לימודים

פילוסופיה ופסיכולוגיה