Information Center for Israeli Art English

איצו רימר

איצו רימר, צייר, נולד בקיבוץ מענית, 1948.

לימודים

1972 מכללת הארו, לונדון, אנגליה, לימודי אמנות
1972-73 בית הספר לאמנות סנט מרטין, לונדון, אנגליה
1973 - 1976 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA
1997-2004אוניברסיטה תל-אביב, MA פילוסופיה

הוראה

מ- 1978 מרצה לציור ורישום במרכז לאמנות חזותית, באר שבע
1980 - 1986 מרצה במגמה לאמנות במכללה לחינוך על שם קיי, באר-שבע
מ-1982 מרצה לציור ולרישום באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
1986 - 1988 ראש המחלקה לאמנות, ביה''ס מימד, תל אביב
1997-2005 מרצה לציור ורישום, מכון אבני, תל אביב
1997-2000 מנהל המכללה לאמנות חזותית, באר שבע
1998-2000 מרצה לרישום, בצלאל, ירושלים
2000-03 מכללת לחינוך טכנולוגיה, תל-אביב

פרסים

1975 מלגה להצטיינות,, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1977 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1978 פרס ראשון ביאנלה ארצית לאמנים צעירים, צפת