Information Center for Israeli Art English

תכלת רם

תכלת רם, ישראלית, נולדה ב-1982.

לימודים

2010-2006 תואר ראשון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2008 תוכנית לחילופי סטודנטים, מינסטר, גרמניה
2015-2013 התוכנית ללימודי המשך באומנויות, בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל

הוראה

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים