Information Center for Israeli Art English

אור-נה רן (כץ), פסלת, נולדה ברמת גן, 1957. חותמת אור-נה.

לימודים

1972-77 ב'ס טכנולוכיב ע'ש "אורט", גבעטיים, אדריכלות והנדסאות, דיפלומ
א1977-79 מכללת אילת, אדריכלות והנדס
א1981-85 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב,ירושלים, BFA אמנות ופיסול
1985-88 אוניברסיטה העברית, ירושלים, MFA עם הבחנה, , היטוריה של אמנות

הוראה

1980 מכללת אילת

פרסים

1984 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2004 מלגה מקרן הזיכרון של רוזה ק. ראבינוביץ, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל
2005 מלגה מרוברט ה. סמיט וקלארא סמיט , האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל

פסלים במרחב הציבורי

1991 "רבקה", ב'ס בראנדט, נווה יעקב
1992 קיר מלווין, ירושלים
1993 "רעמים", רחוב גולומב ושדרת בגין, ירושלים
1993 "להיות אשה", רמת ראזיאל
1993 רחוב חברון, ירושלים
1994 "נבל, שורות במדבר", מוזיאון חיל האוויר הישראלי, חצרים
1995 "אשה שוכבת", צומת נחל צין, כביש הערבה
1995 "תשתיות", גבעוות, ירושלים
1995 "מותק", גן העמק, גבעת זאב
1997 "טיאמאת", מי נפתואח, ירושלים