Information Center for Israeli Art English

אליהו קורן

אליהו קורן (קוֹרְנְגוֹלְד), ישראלי, יליד גרמניה, 2001-1907.

אליהו קורן נולד בנירנברג, גרמניה, בשנת 1907. לאחר לימודים בגימנסיה למד גרפיקה אצל אליהו קורנגולר בבית הספר לגרפיקה ואמנות (Kunstschule der Stadt Nürnberg) בנירנברג. את לימודים אלו סיים בשלוש שנים במקום בשש כמקובל. באותה עת היה פעיל בתנועת-נוער יהודית. בשנת 1933, בעקבות פרסום הגבלות תנועה על יהודים מאת הממשלה הנאצית בגרמניה, עלה לארץ ישראל דרך שוויץ וטרייסטה, איטליה. בתל אביב החל לעבוד במשרד של רודי דויטש (דיין), אולם לאחר כחצי שנה פתח משרד עצמאי. באותה עת יצר רישומים לספרו של ד"ר פריץ קאהן ("Our Sex Life"). בין השנים 1957-1936 הקים וניהל את המחלקה הגראפית של קרן קיימת לישראל. היה שותף לעיצוב סמל עריית ירושלים, וכן כטיפוגרף, עיצב סמלים לגופים שונים כגון "מלון המלכים" ו"מלון הנשיא" בעיר. בשנת 1947 ראתה אור הדפסה של ספר יונה, העושה שימוש בגרסה ראשונית של גופן בשם "קורן", שעוצב עבור הוצאה מחודשת של התנ"ך שיזם הוגו ברמן. הטקסט נכתב בידי קורן עצמו והוא שוכפל במהדורה צילומית. בשנת 1962 ייסד את "הוצאת קורן, ירושלים", במסגרתה הודפסה מהדורה בת 3,000 עותקים בדפוס מונזון בירושלים בשיטה של סדר-דפוס, תוך שימוש באותיות שנוצקו במיוחד. לאחר מכן הודפסו מהדורות נוספות בשיטה צילומית.

לימודים

בית-הספר לגרפיקה ולאמנות, נירנברג, גרמניה

הוראה

עוזר הוראה, בית-הספר לגרפיקה ולאמנות, נירנברג, גרמניה