Information Center for Israeli Art English

מאיטה רנו מנסנו, ציירת. נולדה בצרפת 1935. 1936 - 1946 חיה בדרום אפריקה, וסוריה. 1957 - 1972 חיה במרוקו. 1972 עברה לארה''ב. עלתה לישראל 1973.

לימודים

1953 - 1957 בוזאר, פאריס
תולדות האמנות, לובר, פאריס