Information Center for Israeli Art English

פיליפ רנצר

פיליפ רנצר, ישראלי, נולד ברומניה ב-1956.

פיליפ רנצר נולד ברומניה, 1956. בשנת 1960 עלתה משפחתו לישראל והתיישבה בצריף בנס-ציונה. מאוחר יותר עברה המשפחה לקיראון. במהלך שנות ה-80 עסק בעיצוב וביצוע תפאורה לתאטרון ולטלוויזיה. בשנת 1983 הקים רנצר חלל תצוגה אלטרנטיבי ברחוב גורדון בשם "האקווריום". בין השנין 1997-1994 ניהל את הגלריה הלימודית באוניברסיטת חיפה. החל ממחצית שנות ה-90 של המאה ה-20 שימש כחבר במועצה הציבורית לאמנות במשרד החינוך (2000-1995) וכיו"ר המדור לאמנות פלסטית במועצה לתרבות ואמנות (2009-2005).

יצירתו של רנצר היא אסמבלאז'ית באופייה. רבות מיצירותיו מרוכבות מחפצי רדי מייד שעברו התאמה ושינוי לכדי דמויות אקספרסיביות. החל משנות ה-90 החלו להופיע בעבודותיו מוטיבייים ביוגרפיים כגון דימויים של צריפים, אופניים וכדומה. בשנת 1999 הציג מיצב גדול ממדים בביתן הישראלי בביאנלה של ונציה ובו התייחסות לנושאים כזכרון ושואה. במחצית שנות ה-2000 הכל ליצור עבודות בעלות אופי מופשט, תוך התייחסות אירונית למסורת הפיסול הקונסטרוקטיביסטית.

לימודים

1982-1979 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

1989 ואילך מרצה בכיר, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1993 ואילך פיסול, בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
1999-1997 מרכז לימודי הפיסול, בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2008-2002 פרופסור, ראש החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה, חיפה

פרסים

1988 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
1989 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1990 מילגת התפנות לשנת יצירה, משרד החינוך והתרבות
1993 פרס יצירה ע"ש הדסה ורפאל קלצ'קין, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1994 פרס להשלמת עבודה, משרד החינוך והתרבות
1997 פרס קרן אווה ומנדל פונדיק לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1997 פרס קרן היטלנד, צלה, גרמניה
2012 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט