Information Center for Israeli Art English

שמואל רעיוני

שמואל רעיוני, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1995-1905.

שמואל רעיוני (מסלובטי) נולד בז'ז'מיר, ליטא, בשנת 1905. לאחר לימודים תיכוניים בקובנה, עלה לארץ ישראל ולמד ב"בצלאל". בשנת 1931 עבר לחיפה, שם לימד ציור בבתי ספר תיכוניים ולמד אדריכלות בטכניון. בשנת 1934 נישא לאלה רעיוני, שהיתה תלמידתו. בשנת 1947 נסע לפריז, צרפת. בשנת 1952 הצטרף לקבוצת "אופקים חדשים". בשנת 1953 הצטרף לכפר האמנים "עין הוד". במחצית הראשונה של שנות ה-50 אופיינה יצירתו של רעיוני בציור פיגורטיבי-אקספרסיבי, בהשפעת האמנות האירופית. בהדרגה עבר ליצור בסגנון מופשט לירי. בשנת 1964 עבר להתגורר בעין הוד דרך קבע.

לימודים

1927-1923 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1945-1936 אדריכלות בהתכתבות וכשומע חופשי בטכניון, חיפה
1945 תואר באדריכלות והנדסה, המכון הבריטי (A.M.I.E.T), לונדון, אנגליה
1947 אקדמיה לאמנות גראנד שומייר, פריז, צרפת
1955 אקדמיה לאמנות ז'וליאן, פריז, צרפת

הוראה

ציור, בתי ספר תיכוניים, חיפה
1955-1951 סמינר למורות וגננות

פרסים

1948 פרס הרמן שטרוק, עיריית חיפה
1958 פרס "מלאך", עין הוד