Information Center for Israeli Art English

דני רפאלי, פסל, נולד בחיפה, 1928.

לימודים

1967 בוגר מכון אבני, תל אביב
1969 השתלם בקארארה, איטליה

פרסים

1962 מילגה ממשרד החינוך, משרד החינוך והתרבות