Information Center for Israeli Art English

מאירה רפופורט, ציירת, נולדה ברמת גן 1954. נפטרה 1989.

לימודים

בצלאל, ירושלים
מכון אבני, תל אביב

הוראה

מוזיאון ישראל, ירושלים
מוזיאון תל אביב