Information Center for Israeli Art English

נפתלי רקוזין

נפתלי רקוזין, ישראלי, יליד ברית-המועצות, פעיל בצרפת, נולד ב-1948.

נפתלי רקוזין נולד במוסקבה, ברית-המועצות (כיום רוסיה), בשנת 1948. אביו שימש כמעצב ספרים. בשנות ה-60 של המאה ה-20 למד אמנות ואחר"כ עיצוב וטיפוגרפיה במוסקבה. בין השנים 1973-1970 עבד כמעצב גרפי וכמאייר. בשנת 1974 עלה לישראל והתיישב בירושלים. בשנת 1983 עבר להתגורר בפריז, צרפת.

יצירתו המוקדמת של רקוזין התבססה על דימויים מתוך הספרות המודרנית והקלאסית, כגון "המשפט" של קפקא, תוך שהוא עושה שימוש במדיה שונות כתצריב, רישום וציור. במהלך שנות ה-80 החלה להתרכז בתיאורי טבע-דומם של ספרים מסביבתו הקרובה.

לימודים

1964-1962 ציור, אצל משה חזאנוב, מוסקבה, ברית-המועצות
1970-1965 המכון הפוליגרפי, מוסקבה, ברית-המועצות