Information Center for Israeli Art English

דוד רקיע (שטרנפלד)

דוד רקיע, ישראלי, יליד אוסטריה, 2012-1928.

דוד רקיע נולד בוינה, אוסטריה, בשם ולטי שטנפלד. משפחתו היתה דתית ואביו שימש כסופר סת"ם. באוגוסט 1938 נמלטה המשפחה מאוסטריה לארץ ישראל. בתקופת מלחמת השחרור נהרג אחיו והוא עצמו נפצע ושוכן בבית הבראה. שם, החל לצייר בהדרכת מרדכי ארדון. לאחר שחרורו נרשם ללימודים בבצלאל. בשנת 1955 נסע לפריז, צרפת ללימודים. בשנת 1960 חזר לישראל.

יצירותיו המוקדמות מאופיינים באקספרסיביות ובשימוש בצבעוניות עזה. במהלך שנות השישים של המאה ה-20 החלו מופיעים ביצירותיו מוטיביים מטאפיזיים מן היהדות כגון שימוש באותיות עבריות, תיאורי העיר ירושלים וכדומה.

לימודים

1955-1953 שיעורי ערב, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1960-1955 בוז'אר, בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות היפות, פריז, צרפת

פסלים במרחב הציבורי

1972 ציור קיר, ב'ס אוזיאל, ירושלים, " היום החדש"
1976 ציור קיר, ב'ס טיכון רחביה, ירושלים