Information Center for Israeli Art English

יובל שאול

יובל שאול, ישראלי, נולד ב-1961.

יובל שאול נולד בישראל בשנת 1961. לאחר סיום לימודי אמנות יצר פסלי מבנים מורכבים עשויים עץ לבוד. ביצירותיו משנות ה-90 של המאה ה-20 יצר מבנים פיסוליים שהדגישו את פני השטח באמצעות חומרים שונים כגון פרווה. בהמשך העשור יצר קבוצה של מפות העושות שימוש בפרוות בקר כבסיס למפות גיאוגרפיות של העולם.

לימודים

1984-1983 הסטודיו של צבי מילשטין, פאריז, צרפת
1988-1984 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו

פרסים

1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1990 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1991 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות