Information Center for Israeli Art English

יומה שגב, פסל ישראלי, נולד בתל-אביב, 1936. שמו הקודם: יום-טוב סוסתיאל, וכינויו יומה. מפסל באבן וגרוטאות ברזל. שגב עסק בהדרכת אמנות לנוער והגיע לפיסול בכוחות עצמו תוך למידה אוטודידקטית. שגב החל את עבודותיו כתחביב ביצור נדנדות ורהיטי גן מברזל, והתפתח לפסל מקצועי המושפע בעיקר מאמנות האינקה ומהפיסול האפריקני. פועל כאמן מאז 1970. 1973 זכה לפרס "יצירון" הועד הפועל, תל אביב - כתודה צנועה ועידוד על עבודתו. (ינשופית, תרנגול, זבוב ועוד). מתגורר בגדרה וחצר ביתו משמש כגן פסלים.

הוראה

הוראת אמנות לילדים
1987 פתח סטודיו לאמנות באשדוד

פרסים

1973 "יצירון" אומנויות חובבים, בית הועד הפועל, תל אביב, תל-אביב