Information Center for Israeli Art English

יעל שגב, פסלת, ציירת וצלמת. נולדה בישראל.

לימודים

1965 והלאה, לימודי פיסול, ציור וצילום בארצות-הברית, קנדה וישראל
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון